Poruchy přizpůsobení a krize

Poruchy přizpůsobení představují reakci na výraznou životní změnu (např. odchod do důchodu) nebo stresovou životní událost (rozvod, ztráta zaměstnání, smrt blízkého člověka…).

Závažnost reakce nemusí zcela odpovídat tíži situace. Každý člověk má určitou schopnost vyrovnat se s problémy, tato schopnost odráží řadu faktorů včetně genetické výbavy a osobnostní struktury. Každý také máme určité mechanismy, jak obtížné situace zvládat. Pokud daná situace přesáhne možnost našich adaptačních mechanismů, může dojít k rozvoji depresivních reakcí, úzkostí, nespavosti. Krizí nazýváme psychickou reakci na situaci, která přesahuje dané adaptační mechanismy jedince.

Při pocitu, že již danou situaci nejsme schopni zvládat, či pokud se objevuje déle trvající nespavost, nebo patologicky zhoršená nálada, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Ta většinou spočívá v kombinaci psychoterapie a v počátcích rovněž farmakoterapie.