MUDr. Nikola Haranzová

Vzdělání:
Absolventka 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2021 pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde má zkušenosti nejen s akutní ale i následnou lůžkovou péči pro dospělé, včetně gerontopsychiatrie i režimové léčby závislostí. V nemocnici slouží nejen na centrálním příjmu pacientů ale i v centru krizové intervence.“