MUDr. Martina Voráčková

Pracuje dlouhodobě jako vedoucí lékař na psychoterapeutickém oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice a také externě působila v centru RIAPS. Specializuje se na úzkostné či depresivní stavy a práci s klienty v obtížných životních situacích. Absolvovala KBT výcvik, výcvik v dasainsanalytickém výkladu snů a věnuje se vedení skupinové terapie.