MUDr. Anna Štibinger

Je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Od roku 2018 působí jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. V rámci své praxe v nemocnici nasbírala zkušenosti jak s akutní, tak následnou lůžkovou péčí pro dospělé, absolvovala stáž na oddělení akutní všeobecné psychiatrie, závislostí, dětské psychiatrie a oddělení specializované na mentální postižení kombinované s psychiatrickým onemocněním. V současné době pracuje i v ambulantní sféře.