MUDr. Vilma Šťastná

Absovovala LF UK v Hradci Králové a tamtéž začala pracovat na Psychiatrické klinice. Po mateřské dovolené získala praxi v Denním stacionáři pro závislé na nealkoholových drogách Sananim a v Dejvickém psychoterapeutickém centru. Posledních 11 let se věnovala vlastní psychiatrické a psychoterapeutické ordinaci. Má funkční specializaci v systematické psychoterapii.